Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     Uživatel
     {common::1::headerMenuHeading}

     SLOVNÍČEK POJMŮ

     Přečtěte si naše vysvětlivky, aby váš výběr nástroje byl ještě profesionálnější!

     Stopka

     STOPKA VRTÁKU je ta část za kterou se vrták upíná do vrtačky nebo jiného vrtacího stroje. Stopka může být válcová nebo kuželová. Na válcové stopce mohou být plošky pro lepší upnutí například ploška typu weldon. Vyskytuje se i stopka šestihranná, která ve vrtačkovém sklíčidle neproklouzne.

     Vrtáky a jiné nástroje bývají někdy opatřeny i stopkou se šestihranem rozměru 6,35 mm pro upínání do magnetických či mechanických bitových držáků, které mají výhodu v tom, že výměna vrtáku je velmi rychlá - pouhým vytažením a znovu vložením do držáku. 

     Stoupání šroubovice

     STOUPÁNÍ ŠROUBOVICE VRTÁKU udává, kolik závitů šroubovice se vejde na určitou délku. Stoupání šroubovice vrtáku je nepřímo úměrné úhlu šroubovice, tedy čím menší úhel šroubovice má vrták, tím větší má šroubovice stoupání. 

     Osa

     OSA VRTÁKU je přímka, kolem které se vrták otáčí. Podobně jako se Země otáčí kolem své osy, i rotační nástroje jako vrtáky, závitníky, stopkové frézy se otáčejí při obrábění kolem své osy. 

     Odlehčení

     ODLEHČENÍ VRTÁKU je plocha na hřbetě, která má menší průměr, než je jmenovitý průměr  vrtáku. V tomto místě zachovává rozměr odpovídající průměru vrtáku fazetka. Odlehčení je na vrtáku proto, aby se v otvoru nevzpříčil.

     Vyražeč

     VYRAŽEČ  je zploštělý konec stopky u vrtáku s kuželovou stopkou. Slouží k vyražení vrtáku z kuželové dutiny sklíčidla vrtačky. Vyrážecí klín se o vyražeč opře a vytlačí vrták ze sklíčidla. Někdy je chybně pro vyražeč používán název unašeč, zde je nutno uvést, že vyražeč není určen pro přenos kroutícího momentu vrtačky na vrták, ale pouze pro jeho vyrážení ze sklíčidla. 

     Vedlejší ostří

     VEDLEJŠÍ OSTŘÍ VRTÁKU je ostří na vedlejším hřbetu vrtáku tedy mezi fazetkou a drážkou.

     Vnější špička

     VNĚJŠÍ ŠPIČKA VRTÁKU je na kraji hlavního břitu v místě kde přechází do vedlejšího ostří.

     Unašeč

     UNAŠEČ VRTÁKU je ploška na stopce, která slouží k lepšímu přenosu kroutícího momentu ze sklíčidla stroje na vrták. Tvar unašeče je definovám například v normě DIN 1809. 

     Tělo vrtáku

     TĚLO je pracovní část vrtáku, tedy ta část na které je šroubovice.

     Tloušťka jádra

     TLOUŠŤKA JÁDRA VRTÁKU udává jaký je rozměr centrální části vrtáku kolem rotační osy a tedy jakou tloušťku má materiál, který zbývá mezi drážkami a který drží vrták pohromadě. Čím je jádro silnější tím je vrták odolnější proti osové deformaci a tedy vydrží větší síly při posuvu vrtáku do řezu. Ale silnější jádro zase klade větší odpor při pronikání špičky vrtáku do materiálu. Proto se u vrtáků se silnějším jádrem používá zkrácení příčného ostří (křížový podbrus).

     Tváření

     Tváření za tepla je postup výroby nástrojů, při kterém se polotovar zahřeje na vysokou teplotu a tvářecími segmenty se do něj vytlačí drážky a u závitníků i břity. Poté je nástroj zakalen a nabrousí se špička a jiné řezné části. Tím, že je nástroj po tváření ještě tepelně zpracováván, dochází k malým změnám tvaru. Proto jsou tvářené nástroje méně přesné.Tvářené nástroje ale mají výhodu, že jsou pružnější a méně náchylné ke zlomení - například při ručním vrtání. Vlákna materiálu totiž nejsou vytvořením drážek a břitů přerušena ale jsou naopak zahuštěna u okrajů drážek a proto je nástroj pružnější a houževnatější.

     Krček

     KRČEK VRTÁKU je zmenšení průměru mezi pracovní částí a stopkou. Používá se u vrtáků s kuželovou stopkou a velkých průměrů některých vrtáků s válcovou stopkou. Nemá praktický význam, je vytvořen z technologických důvodů při výrobě.

     Celková délka

     CELKOVÁ DÉLKA je vzdálenost mezi špičkou vrtáku a koncem stopky.

     Délka drážky (Pracovní délka)

     DÉLKA DRÁŽKY neboli PRACOVNÍ DÉLKA udává v jaké délce je na vrtáku vytvořena drážka pro odvod třísek a tedy do jaké hloubky můžete vrtat. Vrtat můžete v krajním případě i do větší hloubky, ale pak už třísky nebudou mít kam odcházet, drážka se ucpe a hrozí zablokování vrtáku ve vyvrtaném otvoru. 

     Drážka

     DRÁŽKA VRTÁKU je žlábek, který začíná u špičky vrtáku a spirálovitě se vine až ke stopce. U speciálních vrtáků je drážka rovná. Drážka slouží k tomu aby mohly z místa řezu odcházet třísky. Vrták se 2 břity má také 2 drážky. 

     Délka příčného ostří

     DÉLKA PŘÍČNÉHO OSTŘÍ VRTÁKU je vzdálenost mezi okraji příčného ostří. Čím větší je tato délka tím větší odpor musí vrták překonávat a tím víc má snahu "tančit" a uhýbat ze směru vrtání., proto se u vrtáků provádí zkrácení příčného ostří pomocí křížového podbrusu (například u našich kódů 03, 07, E6).. 

     Délka hlavního ostří

     DÉLKA HLAVNÍHO OSTŘÍ VRTÁKU je vzdálenost mezi začátkem hlavního ostří (zpravidla u příčného ostří) a vnější špičkou (u fazetky). 

     Plocha vedlejšího hřbetu

     PLOCHA VEDLEJŠÍHO HŘBETU VRTÁKU je ta část vrtáku, kterou vidíme při pohledu z boku  mezi drážkami. Je tvořena fazetkou a odlehčenou částí hřbetu.

     Pata

     PATA VRTÁKU je hrana mezi hřbetem vrtáku a drážkou.

     Příčné ostří

     PŘÍČNÉ OSTŘÍ se nachází na špičce vrtáku a způsobuje, že vrták má snahu "tančit" při prvním kontaktu s vrtaným materiálem, proto se v místě vrtání důlčíkem udělá důlek a nebo se navrtávákem (například náš kód 18 nebo 18N) předvrtá vodící otvor.  Aby se problémy s "tančením" vrtáku odstranily zkracuje se na některých vybrušovaných vrtácích (například naše kódy E6 nebo 07) toto příčné ostří křížovým podbrusem.

     Průměr vrtáku

     Průměr odlehčení

     PRŮMĚR ODLEHČENÍ VRTÁKU je vzdálenost mezi protilehlými plochami odlehčení hřbetu.

     Šířka plochy vedlejšího hřbetu

     ŠÍŘKA PLOCHY VEDLEJŠÍHO HŘBETU vrtáku je součtem šířky fazetky a šířky odlehčení hřbetu.

     Šířka fazetky

     ŠÍŘKA FAZETKY nám udává jak široká je fazetka na hřbetě vrtáku.

     Jádro

     JÁDRO VRTÁKU je to co drží vrták pohromadě. Drážky pro odvod třísek vrták zeslabí a to co mezi nimi "zbude" je jádro. Jinak řečeno jádro je vlastně zesílená osa vrtáku. Jádro může být stejné po celé délce drážky nebo může být u špičky  tenčí a směrem ke stopce silnější.

     Fazetka

     FAZETKA je úzký proužek na hřbetě vrtáku, který zachovává průměr vrtáku a vede jej v otvoru. Zbývající plocha hřbetu je odlehčená aby měl menší odpor při vrtání.

     Hloubka odlehčení

     HLOUBKA ODLEHČENÍ VRTÁKU udává, jaký je rozdíl mezi průměrem odlehčení a průměrem vrtáku.

     Hřbet

     HŘBET VRTÁKU je ploška na špičce. Tam, kde hřbet přechází v drážku, je hlavní břit vrtáku.

     Hlavní ostří

     HLAVNÍ OSTŘÍ VRTÁKU je to ostří, které řeže třísku z materiálu. Je na břitu na špičce vrtáku. 

     HSS

     HSS ocel je rychlořezná ocel (High Speed Steel). Z této oceli se vyrábějí vrtáky, závitníky a jiné nástroje. Ocel je legovaná molybdenem, wolframem, chromem, vanadem. Tyto prvky způsobují, že ocel, i když je při vrtání extrémně tepelně namáhána, přesto drží tvar ostří. Vrták vyrobený z opravdové HSS oceli se správným obsahem legovacích prvků a správně zakalený, se nemůže nikdy ohnout, může se jedině zlomit.

     HSSE

     HSSE je velmi výkonná rychlořezná ocel s obsahem 5% kobaltu. Má velmi vysokou odolnost proti přehřátí při obrábění. Proto se používá na závitníky, vrtáky a jiné nástroje pro obrábění nerezových ocelí a jiných těžce obrobitelných materiálů.

     HSSE PM

     HSSE PM je vysoce výkonná ocel vyrobená pomocí práškové metalurgie. Má homogenní strukturu, která se projevuje vyšší rozměrovou stálostí a trvanlivostí ostří nástroje. Vhodná pro obrábění vysoce pevných a těžce obrobitelných materiálů, jako např. titanu a jeho slitin.  

     Čelo

     ČELO VRTÁKU je místo u špičky vrtáku, kde začíná drážka neboli šroubovice. 

     Břit

     BŘIT  je ta část vrtáku, která svým ostřím řeže třísku z obráběného materiálu. Vrták má obvykle 2 břity. Řezný nástroj nevytvoří otvor přesně kruhového tvaru, vyvrtá spíše mnohoúhelník, který má o jeden úhel více, než má nástroj břitů. Tedy běžný vrták se 2 břity vyvrtá trojúhelníkový otvor. Vrták se třemi břity vyvrtá čtyřúhelníkový neboli čtvercový otvor. Pokud potřebujeme přesně kruhový otvor musíme jej ještě vystružit pomocí výstružníku. 

     Broušení

     Broušení – neboli vybrušování je operace, která se používá při výrobě přesných vrtáků, závitníků fréz a jiných nástrojů. Postup je takový, že se do již zakaleného polotovaru vybrousí drážka, břity a ostatní části nástroje. Takže po vybroušení už není nástroj tepelně zpracováván a je tedy přesný.

     Broušení na 4 plošky

     Broušení špičky vrtáku na 4 plošky nebo také s fazetkou na čele vrtáku. Tento způsob broušení dává špičce vrtáku větší odolnost proti vyštipování.

     Zpětná kuželovitost

     ZPĚTNÁ KUŽELOVITOST udává, že vrták má u stopky menší průměr než u špičky. Důvodem je aby se vrták ve vyvrtaném otvoru nezablokoval.

     Úhel šroubovice

     ÚHEL ŠROUBOVICE VRTÁKU udává jak strmá je šroubovice (neboli drážka). Tedy jaký úhel svírá šroubovice vůči ose. Strmější šroubovici (a tedy menší úhel cca 12 stupňů)  mají vrtáky do tvrdých materiálů (náš kód 20 nebo vrtáky na HARDOX čož je kód 10). Méně strmou (takzvanou rychlou šroubovici cca 40 stupňů) mají vrtáky na materiály, které tvoří dlouhou táhlou třísku například hliník, měď, zinek.

     Úhel příčného ostří

     ÚHEL PŘÍČNÉHO OSTŘÍ VRTÁKU udává o jaký úhel je vytočeno příčné ostří vůči ose vedené rovnoběžně s hlavími břity vrtáku.

     Úhel špičky

     ÚHEL ŠPIČKY VRTÁKU udává jaký úhel svírají hlavní břity. Jinak řečeno úhel špičky udává "jak je vrták špičatý". Pro běžné oceli se používá úhel špičky 118 stupňů, do pevnějších a tvrdších ocelí se používá úhel špičky vrtáku 130 nebo 135 stupňů. Velmi široké možnosti poskytuje vrták EX FLAT, který má úhel špičky 180° a umožňuje vytvořit opravdu ploché dno díry, což je výhodné pro vrtání pilotních otvorů pro dělové vrtáky, také pro otvory pro řezání  závitů  do slepých otvorů v tenkostěnných materiálech (získá se tím větší délka závitu). Plochá špička vrtáku 180° také řeší těžký problém, kdy je třeba provrtat nesprávně umístěnou díru, Běžným vrtákem je to nemožné, protože ho špička stahuje do staré díry, EX FLAT vrták vrtá klidně napůl v materiálu a napůl ve vzduchu a díru dokončí na správném místě.

     Úhel hřbetu

     NO

     NO – nástrojová ocel obsahuje menší množství legovacích prvků než HSS ocel. Vyrábí se z ní sadové závitníky pro ruční řezání závitů, ale i vrtáky na dřevo a jiné nástroje u kterých je menší pravděpodobnost přehřátí.

      Stopka

      STOPKA VRTÁKU je ta část za kterou se vrták upíná do vrtačky nebo jiného vrtacího stroje. Stopka může být válcová nebo kuželová. Na válcové stopce mohou být plošky pro lepší upnutí například ploška typu weldon. Vyskytuje se i stopka šestihranná, která ve vrtačkovém sklíčidle neproklouzne.

      Vrtáky a jiné nástroje bývají někdy opatřeny i stopkou se šestihranem rozměru 6,35 mm pro upínání do magnetických či mechanických bitových držáků, které mají výhodu v tom, že výměna vrtáku je velmi rychlá - pouhým vytažením a znovu vložením do držáku.
       

      Osa

      OSA VRTÁKU je přímka, kolem které se vrták otáčí. Podobně jako se Země otáčí kolem své osy, i rotační nástroje jako vrtáky, závitníky, stopkové frézy se otáčejí při obrábění kolem své osy.
       

      Vyražeč

      VYRAŽEČ  je zploštělý konec stopky u vrtáku s kuželovou stopkou. Slouží k vyražení vrtáku z kuželové dutiny sklíčidla vrtačky. Vyrážecí klín se o vyražeč opře a vytlačí vrták ze sklíčidla. Někdy je chybně pro vyražeč používán název unašeč, zde je nutno uvést, že vyražeč není určen pro přenos kroutícího momentu vrtačky na vrták, ale pouze pro jeho vyrážení ze sklíčidla.
       

      Unašeč

      UNAŠEČ VRTÁKU je ploška na stopce, která slouží k lepšímu přenosu kroutícího momentu ze sklíčidla stroje na vrták. Tvar unašeče je definovám například v normě DIN 1809.
       
      unašeč

      Tělo vrtáku

      TĚLO je pracovní část vrtáku, tedy ta část na které je šroubovice.

      Krček

      KRČEK VRTÁKU je zmenšení průměru mezi pracovní částí a stopkou. Používá se u vrtáků s kuželovou stopkou a velkých průměrů některých vrtáků s válcovou stopkou. Nemá praktický význam, je vytvořen z technologických důvodů při výrobě.

      Celková délka

      CELKOVÁ DÉLKA je vzdálenost mezi špičkou vrtáku a koncem stopky.
       

       

      Délka drážky (Pracovní délka)

      DÉLKA DRÁŽKY neboli PRACOVNÍ DÉLKA udává v jaké délce je na vrtáku vytvořena drážka pro odvod třísek a tedy do jaké hloubky můžete vrtat. Vrtat můžete v krajním případě i do větší hloubky, ale pak už třísky nebudou mít kam odcházet, drážka se ucpe a hrozí zablokování vrtáku ve vyvrtaném otvoru.
       

      Drážka

      DRÁŽKA VRTÁKU je žlábek, který začíná u špičky vrtáku a spirálovitě se vine až ke stopce. U speciálních vrtáků je drážka rovná. Drážka slouží k tomu aby mohly z místa řezu odcházet třísky. Vrták se 2 břity má také 2 drážky.

       

      Plocha vedlejšího hřbetu

      PLOCHA VEDLEJŠÍHO HŘBETU VRTÁKU je ta část vrtáku, kterou vidíme při pohledu z boku  mezi drážkami. Je tvořena fazetkou a odlehčenou částí hřbetu.

      Šířka plochy vedlejšího hřbetu

      ŠÍŘKA PLOCHY VEDLEJŠÍHO HŘBETU vrtáku je součtem šířky fazetky a šířky odlehčení hřbetu.

      Jádro

      JÁDRO VRTÁKU je to co drží vrták pohromadě. Drážky pro odvod třísek vrták zeslabí a to co mezi nimi "zbude" je jádro. Jinak řečeno jádro je vlastně zesílená osa vrtáku. Jádro může být stejné po celé délce drážky nebo může být u špičky  tenčí a směrem ke stopce silnější.
      jádro vrtáku

      Tloušťka jádra

      TLOUŠŤKA JÁDRA VRTÁKU udává jaký je rozměr centrální části vrtáku kolem rotační osy a tedy jakou tloušťku má materiál, který zbývá mezi drážkami a který drží vrták pohromadě. Čím je jádro silnější tím je vrták odolnější proti osové deformaci a tedy vydrží větší síly při posuvu vrtáku do řezu. Ale silnější jádro zase klade větší odpor při pronikání špičky vrtáku do materiálu. Proto se u vrtáků se silnějším jádrem používá zkrácení příčného ostří (křížový podbrus).
      tloušťka jádra vrtáku

      Fazetka

      FAZETKA je úzký proužek na hřbetě vrtáku, který zachovává průměr vrtáku a vede jej v otvoru. Zbývající plocha hřbetu je odlehčená aby měl menší odpor při vrtání.

      Šířka fazetky

      ŠÍŘKA FAZETKY nám udává jak široká je fazetka na hřbetě vrtáku.

      šířka fazetky vrtáku

      Vedlejší ostří

      VEDLEJŠÍ OSTŘÍ VRTÁKU je ostří na vedlejším hřbetu vrtáku tedy mezi fazetkou a drážkou.
      vedlejší ostří vrtáku

      Odlehčení

      ODLEHČENÍ VRTÁKU je plocha na hřbetě, která má menší průměr, než je jmenovitý průměr  vrtáku. V tomto místě zachovává rozměr odpovídající průměru vrtáku fazetka. Odlehčení je na vrtáku proto, aby se v otvoru nevzpříčil.
      odlehčení vrtáku

      Hloubka odlehčení

      HLOUBKA ODLEHČENÍ VRTÁKU udává, jaký je rozdíl mezi průměrem odlehčení a průměrem vrtáku.

      hloubka odlehčení

      Pata

      PATA VRTÁKU je hrana mezi hřbetem vrtáku a drážkou.

      pata vrtáku

      Hřbet

      HŘBET VRTÁKU je ploška na špičce. Tam, kde hřbet přechází v drážku, je hlavní břit vrtáku.
      hřbet vrtáku

      Čelo

      ČELO VRTÁKU je místo u špičky vrtáku, kde začíná drážka neboli šroubovice.
       

      Hlavní ostří

      HLAVNÍ OSTŘÍ VRTÁKU je to ostří, které řeže třísku z materiálu. Je na břitu na špičce vrtáku.
       
      hlavní ostří

      Břit

      BŘIT  je ta část vrtáku, která svým ostřím řeže třísku z obráběného materiálu. Vrták má obvykle 2 břity. Řezný nástroj nevytvoří otvor přesně kruhového tvaru, vyvrtá spíše mnohoúhelník, který má o jeden úhel více, než má nástroj břitů. Tedy běžný vrták se 2 břity vyvrtá trojúhelníkový otvor. Vrták se třemi břity vyvrtá čtyřúhelníkový neboli čtvercový otvor. Pokud potřebujeme přesně kruhový otvor musíme jej ještě vystružit pomocí výstružníku.
       
      břit

      Vnější špička

      VNĚJŠÍ ŠPIČKA VRTÁKU je na kraji hlavního břitu v místě kde přechází do vedlejšího ostří.
      vnější špička vrtáku

      Příčné ostří

      PŘÍČNÉ OSTŘÍ se nachází na špičce vrtáku a způsobuje, že vrták má snahu "tančit" při prvním kontaktu s vrtaným materiálem, proto se v místě vrtání důlčíkem udělá důlek a nebo se navrtávákem (například náš kód 18 nebo 18N) předvrtá vodící otvor.  Aby se problémy s "tančením" vrtáku odstranily zkracuje se na některých vybrušovaných vrtácích (například naše kódy E6 nebo 07) toto příčné ostří křížovým podbrusem.
      příčné ostří vrtáku

      Délka příčného ostří

      DÉLKA PŘÍČNÉHO OSTŘÍ VRTÁKU je vzdálenost mezi okraji příčného ostří. Čím větší je tato délka tím větší odpor musí vrták překonávat a tím víc má snahu "tančit" a uhýbat ze směru vrtání., proto se u vrtáků provádí zkrácení příčného ostří pomocí křížového podbrusu (například u našich kódů 03, 07, E6).. 
      délka příčného ostří

      Délka hlavního ostří

      DÉLKA HLAVNÍHO OSTŘÍ VRTÁKU je vzdálenost mezi začátkem hlavního ostří (zpravidla u příčného ostří) a vnější špičkou (u fazetky).
       
      délka hlavního ostří

      Průměr vrtáku

      Průměr odlehčení

      PRŮMĚR ODLEHČENÍ VRTÁKU je vzdálenost mezi protilehlými plochami odlehčení hřbetu.
      průměr odlehčení vrtáku

      Zpětná kuželovitost

      ZPĚTNÁ KUŽELOVITOST udává, že vrták má u stopky menší průměr než u špičky. Důvodem je aby se vrták ve vyvrtaném otvoru nezablokoval.
      zpětná kuželovitost vrtáku

      Stoupání šroubovice

      STOUPÁNÍ ŠROUBOVICE VRTÁKU udává, kolik závitů šroubovice se vejde na určitou délku. Stoupání šroubovice vrtáku je nepřímo úměrné úhlu šroubovice, tedy čím menší úhel šroubovice má vrták, tím větší má šroubovice stoupání.
       
      stoupání šroubovice vrtáku

      Úhel šroubovice

      ÚHEL ŠROUBOVICE VRTÁKU udává jak strmá je šroubovice (neboli drážka). Tedy jaký úhel svírá šroubovice vůči ose. Strmější šroubovici (a tedy menší úhel cca 12 stupňů)  mají vrtáky do tvrdých materiálů (náš kód 20 nebo vrtáky na HARDOX čož je kód 10). Méně strmou (takzvanou rychlou šroubovici cca 40 stupňů) mají vrtáky na materiály, které tvoří dlouhou táhlou třísku například hliník, měď, zinek.

      úhel šroubovice

      Úhel příčného ostří

      ÚHEL PŘÍČNÉHO OSTŘÍ VRTÁKU udává o jaký úhel je vytočeno příčné ostří vůči ose vedené rovnoběžně s hlavími břity vrtáku.

      úhel příčného ostří

      Úhel špičky

      ÚHEL ŠPIČKY VRTÁKU udává jaký úhel svírají hlavní břity. Jinak řečeno úhel špičky udává "jak je vrták špičatý". Pro běžné oceli se používá úhel špičky 118 stupňů, do pevnějších a tvrdších ocelí se používá úhel špičky vrtáku 130 nebo 135 stupňů. 
      Velmi široké možnosti poskytuje vrták EX FLAT, který má úhel špičky 180° a umožňuje vytvořit opravdu ploché dno díry, což je výhodné pro vrtání pilotních otvorů pro dělové vrtáky, také pro otvory pro řezání  závitů  do slepých otvorů v tenkostěnných materiálech (získá se tím větší délka závitu). Plochá špička vrtáku 180° také řeší těžký problém, kdy je třeba provrtat nesprávně umístěnou díru, Běžným vrtákem je to nemožné, protože ho špička stahuje do staré díry, EX FLAT vrták vrtá klidně napůl v materiálu a napůl ve vzduchu a díru dokončí na správném místě.


      Úhel hřbetu

      úhel hřbetu vrtáku

      HSS

      HSS ocel je rychlořezná ocel (High Speed Steel). Z této oceli se vyrábějí vrtáky, závitníky a jiné nástroje. Ocel je legovaná molybdenem, wolframem, chromem, vanadem. Tyto prvky způsobují, že ocel, i když je při vrtání extrémně tepelně namáhána, přesto drží tvar ostří. Vrták vyrobený z opravdové HSS oceli se správným obsahem legovacích prvků a správně zakalený, se nemůže nikdy ohnout, může se jedině zlomit.

      HSSE

      HSSE je velmi výkonná rychlořezná ocel s obsahem 5% kobaltu. Má velmi vysokou odolnost proti přehřátí při obrábění. Proto se používá na závitníky, vrtáky a jiné nástroje pro obrábění nerezových ocelí a jiných těžce obrobitelných materiálů.

      NO

      NO – nástrojová ocel obsahuje menší množství legovacích prvků než HSS ocel. Vyrábí se z ní sadové závitníky pro ruční řezání závitů, ale i vrtáky na dřevo a jiné nástroje u kterých je menší pravděpodobnost přehřátí.

      Tváření

      Tváření za tepla je postup výroby nástrojů, při kterém se polotovar zahřeje na vysokou teplotu a tvářecími segmenty se do něj vytlačí drážky a u závitníků i břity. Poté je nástroj zakalen a nabrousí se špička a jiné řezné části. Tím, že je nástroj po tváření ještě tepelně zpracováván, dochází k malým změnám tvaru. Proto jsou tvářené nástroje méně přesné.

      Tvářené nástroje ale mají výhodu, že jsou pružnější a méně náchylné ke zlomení - například při ručním vrtání. Vlákna materiálu totiž nejsou vytvořením drážek a břitů přerušena ale jsou naopak zahuštěna u okrajů drážek a proto je nástroj pružnější a houževnatější.

      Broušení

      Broušení – neboli vybrušování je operace, která se používá při výrobě přesných vrtáků, závitníků fréz a jiných nástrojů. Postup je takový, že se do již zakaleného polotovaru vybrousí drážka, břity a ostatní části nástroje. Takže po vybroušení už není nástroj tepelně zpracováván a je tedy přesný.

      HSSE PM

      HSSE PM je vysoce výkonná ocel vyrobená pomocí práškové metalurgie. Má homogenní strukturu, která se projevuje vyšší rozměrovou stálostí a trvanlivostí ostří nástroje. Vhodná pro obrábění vysoce pevných a těžce obrobitelných materiálů, jako např. titanu a jeho slitin. 
       

      Broušení na 4 plošky

      Broušení špičky vrtáku na 4 plošky nebo také s fazetkou na čele vrtáku. Tento způsob broušení dává špičce vrtáku větší odolnost proti vyštipování.

      Košík obsahuje nepovolené položky

      Košík je prázdný

      Zobrazit košík

      Zboží bylo přidáno do porovnání

      Zobrazit porovnání

      Prosím čekejte...
      Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

      Napište nám

      Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.

      Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

      Zpráva byla odeslána